De Goliath te Uithuizermeeden

De molen bemaalde voorheen de Eemspolder, groot 846 ha, bedijkt in 1876 en staat bij het gehucht De Greede (3,25 km ten n.n.oosten van Roodeschool, richting Eemshaven) aan de dijk van de Eemspolder.

Op 1 augustus 1882 werd de windwatermolen “Goliath” op het 6de onderdeel van het waterschap “Reiderland”, staande aan het Pekelderdiep bij Winschoterhoogerbrug, voor ƒ l.675,- aangekocht. 
Op 30 augustus 1882 geschiedde de afbraak van de oude en opbouw van de nieuwe molen met één vijzel, publiekelijk aanbesteed en gegund aan J. Offringa te Uithuizermeeden voor ƒ 4.268,-.
Op 27 februari 1897 brandde de watermolen “Goliath” af. Op 13 maart 1897 werd de bouw van een nieuwe “Goliath” gegund aan G. Stuivinga te Warffum voor ƒ 7.786,-.De kosten van opmaken van het bestek en de tekening van de molen door J. Klippus te Bedum bedroegen ƒ 558,77, zodat de totale kosten van de herbouw ƒ 8.344,77 bedroegen. Beide roeden waren voorheen voorzien van zelfzwichting. Sinds 1981 zijn de roeden oudhollands opgehekt.

Vanaf 1913 (1937?) zat in de molen een elektrische hulpkracht (40 pk) op één van de schroeven. In 1949 is de molen door molenmaker U. Holman te Stroobos hersteld.
In 1964 werd de molen overgenomen van de Eemspolder, later opgegaan in het waterschap Hunsingo, door de gemeente Uithuizermeeden.
In 1971 werd de molen gerestaureerd door de fa. Bremer voor ƒ 31.656,-.
In 1974 werd de oude houten vijzel vervangen door een nieuwe, waardoor ook weer met windkracht kon worden gemalen. De molen met zijn beide vijzels kwam in het voorjaar van 1979 voor de polderbemaling buiten bedrijf te staan als gevolg van de bouw van een nieuw gemaal. Momenteel is er voor de molen een maalcircuit in gebruik.
In 2006 werden een stel nieuwe roeden gestoken, deze roeden zijn voorzien van windborden.
In de molen zit een gedenksteen met de tekst:

Het pleit werd dan beslecht!
Na vier en twintig jaren
Verkreeg men eindelijk recht
Op deze grond der baren
Zoo is dan ’t doel bereikt
Ons lang reeds voorgesteld
En pronkt het golvend graan
Dra op dit nieuwe veld

(Bron: www.molens.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *